Projekt

Här blir unga killar en del av lösningen för jämställdhet

Idag firar vi männen. Männen som kämpar för att göra vardagen mer jämställd för kvinnor. Våra sociala entreprenörer, Rujuta Teredesai och Will Muir, valde att engagera pojkar när de startade organisationen Equal Community Foundation i Indien. Manliga mentorer coachar unga killar i slumområden för att killarna ska ändra sina attityder och sitt beteende gentemot tjejer och även påverka sin omgivning i positiv riktning.

Efter utbildningen hade sex gånger så många killar fått jämställda attityder. Sedan 2011 har de utbildat 10 000 killar (13-17 år) i Pune i Indien. (På bilden: mamma med två söner som gått kursen).

Läs mer
Projekt

Social Initiative firar alla mammor!

Med stöd från Social Initiative och Familjen Einhorns stiftelse har projektet MANeSCALE lyckats halvera mödradödligheten på sex sjukhus i östra Uganda.

Mödradödligheten i världen har minskat med nästan 50% sedan början av 1990-talet men är fortfarande omfattande. Varje timma dör 33 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Hela 99% av dessa dödsfall sker i låginkomstländer. Kvinnor i Afrika söder om Sahara löper högst risk i hela världen. De flesta dör av orsaker som skulle gå att förhindra med relativt enkla medel.

Läs mer