Social Initiative

Julia Belcastro praktikant hos Social Initiative våren 2021

Genom Föreningen för Utvecklingsfrågor gör Julia Belcastro praktik hos Social Initiative under våren 2021. Julia tar inom kort sin kandidatexamen i statskunskap vid Uppsala universitet och har tidigare bland annat praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo.

Varför ville du göra praktik hos Social Initiative?

Jag tycker att arbetet med omvärlden och människors olika villkor och möjligheter är väldigt intressant. Social Initiative arbetar på ett sätt som skiljer sig från traditionellt biståndsarbete som arbetsmodell. Verksamheten innebär att skapa samarbeten mellan svenska företag/filantroper och sociala entreprenörer. Detta möjliggör långsiktig och verklig förändring där företag kan nå och stärka sociala entreprenörer i låginkomstländer på ett hållbart och långsiktigt sätt vilket känns väldigt givande och spännande.

Vad gör du under din praktik hos Social Initiative?

Mina arbetsuppgifter varierar och består dels av kortare uppgifter i form av kommunikation genom text och bild till olika kanaler men även av längre/löpande uppgifter med syfte att stödja de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med och öka kännedomen om Social Initiative hos potentiella uppdragsgivare.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Social Initiative?

Jag har tidigare praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo och på kvinnorättsorganisationen RROGRAEK som jobbar för att stärka kvinnors röster och rättigheter tillhörande utsatta minoritetsgrupper. Jag tar med mig kunskaper i kommunikation och insyn i arbetet med jämställdhet och fattigdom.

Vad hoppas du kunna bidra med?

Jag hoppas kunna bidra med energi, idéer och ett noggrant arbete där det behövs. Jag hoppas även kunna hjälpa Social Initiative att växa och nå ut till fler aktörer och individer i Sverige och utomlands.

Vad hoppas du ta med dig från din praktik hos Social Initiative?

Jag hoppas i första hand bli mer insatt i hur det praktiska arbetet med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter kan se ut men även få en ökad förståelse för arbetsprocessen ser ut hos just Social Initiative. Jag hoppas utöver detta också lära mig mer om lokal komplexitet och problemformulering och ta mig dessa nya värdefulla praktiska kunskaper och erfarenheter till vidare studier och arbete.

 

Alla medarbetare

Läs mer
Social Initiative

Inbjudan till extra Årsmöte i Social Initiative ideell förening

Det Extra Årsmötet hålls digitalt måndag 23 november 2020 kl 13.45. Anledningen till det extra Årsmötet är val av ny revisor.

Förslag till agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av revisor.
7. Mötet avslutas.

Läs mer
Social Initiative

Vikten av sociala entreprenörer under coronapandemin

World Economic Forum publicerade nyligen en rapport som beskriver vikten av sociala entreprenörers arbete under coronapandemin. De konstaterar att sociala entreprenörer behövs nu mer än någonsin. Vi har listat fyra anledningar.

1. Sociala entreprenörer är snabbfotade och handlingskraftiga
När virusspridningen tog fart i stora delar av världen i mars i år var sociala entreprenörer snabba och handlingskraftiga. Bland annat såg de till att människor i behov av sjukvård fick hjälp och mobiliserade katastrofhjälp, som exempelvis matpaket, till människor i utsatta situationer.

2. Sociala entreprenörer är innovativa och hittar nya sätt att nå människor
Coronapandemin har tvingat länder, företag och organisationer att tänka nytt och anpassa sina verksamheter. Att hitta lösningar på utmaningar är grunden i socialt entreprenörskap. Under pandemin har sociala entreprenörer bland annat sett till att barn kan fortsätta sitt lärande trots stängda skolor i flera länder.

3. Sociala entreprenörer arbetar och är på plats där utsatta människor befinner sig
Sociala entreprenörer lever ofta där de verkar. De har därmed en djupare förståelse och kunskap om behov, förutsättningar och utmaningar. Något som är av stor vikt för att kunna ge rätt hjälp i en krissituation. Att vara på plats där hjälpen behövs är också ofta en förutsättning för att hjälpen ska nå hela vägen fram.

4. Sociala entreprenörer har byggt upp ett förtroende som underlättar kommunikation
Tack vare de sociala entreprenörernas starka lokala förankring har de byggt upp ett förtroendekapital bland invånarna. Detta underlättar både kommunikation och aktiviteter i tider av kris. De sociala entreprenörerna har bättre förutsättningar att nå ut till människor med information och stödinsatser.

Effekterna av coronapandemin förutspås bli långvariga

På grund av coronapandemin, och de konsekvenser som nedstängningar och regleringar medfört, ser vi nu en ökning av fattigdom i världen för första gången sedan 1998. Nu, mer än någonsin, behöver vi sociala entreprenörer i arbetet mot en bättre värld både under och efter det mest akuta läget av pandemin.

Covid-19 action agenda

Läs mer i Word Economic Forums rapport Covid-19 Action Agenda Leaders on the Front Line: Why Social Entrepreneurs Are Needed Now More than Ever.

 

Läs mer om sociala entreprenörers arbete under coronapandemin

 

Läs mer
Social Initiative

Utmaning som lyser upp i novembermörkret

Den 6–8 november bjuder Social Initiative och PaceUP in företag och privatpersoner att delta i en utmaning som bidrar till initiativet Social Initiative Women & Climate.

Bidra till att sprida solcellslampor till familjer på landsbygden

Genom att anmäla dig till utmaningen och gå, springa eller cykla 10 km under helgen bidrar du till att stödja sociala entreprenörer som rekryterar, utbildar och stöttar kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania och Indien. De kvinnliga entreprenörerna sprider energieffektiva spisar och solcellslampor bland de fattigaste. Det ger enorma vinster för klimat, hälsa och välstånd.

Att byta fotogen mot solceller ger stor effekt

En miljard människor lever utan tillgång till elektricitet. Många använder fotogenlampor för att lysa upp sina hem. Fotogenlampor är dyra i drift och orsakar 190 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar utsläpp från 50 kolkraftverk. Om varje hushåll i Afrika söder om Sahara bytte ut en fotogenlampa mot en solcellslampa skulle koldioxidutsläppen minska med nära 100 miljoner ton. Det motsvarar att plantera 1,5 miljarder träd och låta dem växa upp under tio år.

Kvinnliga entreprenörer tar fler ur fattigdom

Att skapa jobb för kvinnor ger många ringar på vattnet. Genom att sälja solcellslampor och energieffektiva spisar får kvinnorna en egen inkomst och därmed större möjlighet att leva fria och självständiga liv. Kvinnor spenderar generellt sett 90 procent av sin inkomst på mat, sjukvård och skola för sina barn, jämfört med männens 30–40 procent. Att investera i kvinnor är därför ett effektivt sätt att ta fler människor ur fattigdom.

Delta i utmaningen och bidra till Social Initiative Women & Climate! Läs mer hos PaceUP.

 

Läs om hur solcellslampor minskar koldioxidutsläppen

 

 

Läs mer
Social Initiative

Utbildning av flickor viktigare nu än någonsin

På grund av coronapandemin har många länder i världen stängt sina skolor. Det gör flickor extra utsatta – särskilt i låginkomstländer. När flickorna är hemma löper de högre risk att bli bortgifta och gravida, vilket i sin tur leder till minskade möjligheter att gå klart skolan.

Social Initiative Educate Girls

Social Initiative Educate Girls är ett samarbete mellan Social Initiative, svenska familjer och tre sociala entreprenörer som utbildar flickor och unga kvinnor i Kenya och Uganda. Målsättningen är att ge flickorna bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom och leva självständiga och fria liv.

Utbildade flickor ger ringar på vattnet

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett lands utveckling. Att satsa på flickor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet.

En utbildad flicka:
• gifter sig 6 år senare
• får i snitt 4 barn istället för 6, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp
• får barn som har 50% större chans att överleva sin 5-årsdag
• tjänar 25% mer när hon börjar arbeta

Sociala entreprenörer når ut även under coronapandemin

De sociala entreprenörer som ingår i samarbetet har kvalitetsgranskats på plats av Social Initiative och har uppnått mycket goda resultat.

Kakenya’s Dream i Kenya utbildar och motiverar unga masai-flickor att skapa sig en bättre framtid och bryta skadliga traditioner, så som kvinnlig omskärelse.
WISER i Kenya är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer.
URDT i Uganda utbildar flickor, som sedan inspirerar och utbildar sina familjer och andra bybor att själva förändra sina liv.

Under coronapandemin har de sociala entreprenörerna snabbt ställt om sina verksamheter för att fortsätta utbilda flickorna. Läs till exempel mer om WISER-skolan via knappen nedan.

Fram till årsskiftet 2020/21 öppnar vi upp för fler familjer att engagera sig i Social Initiative Educate Girls. Vill du veta mer om hur du kan bidra? Kontakta Pernilla Bard på 0700-910015.

 

Läs om hur WISER ställt om under coronapandemin

Läs mer
Social Initiative

Med vår modell uppnår de sociala entreprenörerna större samhällseffekt

Social Initiatives arbetssätt bygger på kraften i sociala entreprenörer och den samhällsförändring de åstadkommer. Det finansiella stödet från företag och privatpersoner är en förutsättning för att de sociala entreprenörerna ska kunna utveckla och skala upp sin verksamhet. Enligt våra sociala entreprenörer är det minst lika viktigt med stöd i strategiska frågeställningar, som är en naturlig del av samarbetet med oss.

Hur upplever de sociala entreprenörerna samarbetet med oss?

Under våren genomförde vi en undersökning bland våra nuvarande och tidigare sociala entreprenörer för att uppskatta hur de upplever samarbetet och vad som är viktigt för dem att få stöd i, utöver det finansiella stödet. Undersökningen visade att det som de sociala entreprenörerna värdesätter högst är stöd i strategiarbetet samt stöd inom resultatmätning och att ta fram KPI:er.

Aktiva samarbeten

Genom aktiva samarbeten jobbar vi tillsammans med de sociala entreprenörerna för att utveckla verksamheterna och förbättra effektmätningen. Det gör vi genom både besök på plats och digitalt. Vi delar även lärdomar och ”best practice” med entreprenörerna, både bilateralt och i digitala möten mellan sociala entreprenörer i olika länder och världsdelar. 100 % av de sociala entreprenörer vi samarbetar med anser att Social Initiatives stöd har en avgörande eller avsevärd roll för deras verksamhets utveckling.

Social initiative is like our knowledge partner who helps right from provocative thoughts to initiating processes with effective guidance towards achieving our goal”, social entreprenör Indien.

Stöd i strategiarbetet gör det finansiella stödet starkare

Med vår modell ser vi att 90% av de sociala entreprenörerna uppnår eller överträffar sina mål. Stödet i strategiarbetet ger det finansiella stödet en hävstångseffekt. Med kunskap om vad som fungerar bra och vilka utvecklingsmöjligheter som finns kan vi tillsammans förbättra verksamheterna och skapa mer värde för fler.

”As an early and long-term supporter the financial and strategic guidance that Social Initiative has provided has been invaluable to us over the past six years. Your questions and dialogue made us look at our work from different angles and helped us to professionalize our operations from a small NGO in its infancy to a leader in the FGM space and in Kenya”, social entreprenör Kenya.

 

Inspireras av våra sociala entreprenörer

Läs mer
Social Initiative

Social Initiative lanserar nytt samarbete där kvinnor leder vägen till en hållbar värld

Under hösten lanserar vi Social Initiative Women & Climate, ett initiativ som samlar drivna och engagerade företag för ett nytt samarbete med några av världens ledande sociala entreprenörer. Syftet är att bidra till en positiv klimatpåverkan och samtidigt minska fattigdom genom att skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer.

Hållbarhet kräver att vi hjälps åt att ta ansvar för miljö och klimat, men också för att minska utsattheten hos världens fattiga. Genom Social Initiative Women & Climate går svenska företag ihop och stödjer sociala entreprenörer som rekryterar, utbildar och stöttar kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania och Indien.

De kvinnliga entreprenörerna sprider energieffektiva spisar och solcellslampor bland de fattigaste. Det ger enorma vinster för klimat, hälsa och välstånd:

    • Minskade koldioxidutsläpp
    • Färre sjukdomar och för tidiga dödsfall
    • Arbetstillfällen och ökade inkomster för de fattigaste

Vill du veta mer? Hör av dig till Caroline Cederlöf.

 

Kontakta oss

 

Läs mer
Social Initiative

Julia Kamal praktikant hos Social Initiative

Julia Kamal, läser första året på universitetet Bocconi i Milano med inriktning statsvetenskap. Denna sommar gör hon praktik hos Social Initiative.

Varför ville du göra praktik hos Social Initiative?

Jag är väldigt intresserad av Social Initiatives arbetsmodell, att jobba med filantropi och företag för att
uppnå förändring i samhället. Jag gillar verkligen tanken av att göra skillnad genom samarbete, istället för
att bara ge.

Jag tycker också att de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med använder sig utav innovativa och inspirerande metoder. Att praktisera hos Social Initiative innebär möjligheten att komma närmre det arbete som faktiskt gör skillnad, vilket såklart känns väldigt givande och lärorikt. Jag vill helt enkelt vara med och påverka och samtidigt lära mig mer om socialt entreprenörskap.

Vad gör du under din praktik hos Social Initiative?

Jag får göra en hel del olika saker, vilket är väldigt roligt, men jag har tre huvudprojekt som jag fokuserar på. Jag arbetar med kommunikation och översättning, samt sammanställer en rapport om några av våra sociala entreprenörers alumni-nätverk för att hitta potentiella utvecklingsområden. Jag jobbar även med att identifiera passande företag för eventuella samarbeten.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Social Initiative?

Jag har tidigare praktiserat på en PR-byrå och en reklamfirma, så jag tar med mig erfarenhet inom kommunikation. Jag har bland annat jobbat med översättning, presentationer, att skriva texter och att ta fram inlägg till sociala medier. Jag har även varit aktiv i organisationer i skolan, både under gymnasiet och universitetet, och har mycket erfarenhet av att ta mig an en rad olika uppgifter där det kan behövas.

Vad hoppas du kunna bidra med?

Jag hoppas kunna bidra med stöd till teamet i områden där det krävs extra mycket tid. Jag hoppas också att de projekten jag jobbar med, som till exempel sammanställningen av alumni-nätverk och identifikation av passande företag, kommer att vara till nytta i framtiden. Jag vill bidra med ett noggrant och effektivt arbete, som hjälper Social Initiative att utvecklas.

 

Alla medarbetare

Läs mer
Social Initiative

Janina Raiser, intern at Social Initiative

This spring Janina Raiser, McS student in Business and Management at Stockholm School of Economics joined Social Initiative for a five weeks internship. Here are some of her reflections.

What made you apply for an internship with Social Initiative?

I was looking for a company with a clear purpose and impact. I wanted to experience working for a non-profit company that transforms lives and societies. Once I read about Social Initiative and your great work with social entrepreneurs in developing countries, I knew I wanted to learn more about it. Therefore, I applied for an internship with Social Initiative.

What will you take with you from your time with Social Initiative?

I have worked on two great projects during my internship. For the first one I have learnt that it is not only important with financial support to social entrepreneurs, but also to provide strategic advice in various areas to help deepening their impact.

In addition, I have researched the field of women empowerment and climate and it strikes me that these two areas have a lot of connections and can have a great impact when both are addressed together.

Overall, I realized that after I finish my master studies, I want to work for a company that has a clear purpose and impact on society at large.

What has been most challenging during your internship?

Most challenging for me was that I worked 100% from home in Munich and I was not able to see anyone in person during my internship due to Corona. I was hesitant at first and didn’t know how things would turn out. I couldn’t imagine working remotely the whole time. I worried too much in the beginning, because the internship turned out to be amazing!

The whole team at Social Initiative was very welcoming and made it easy for me to feel part of the team. We had online meetings whenever needed and we started an online lunch every week to just chat with each other. Despite the current situation, I feel like we all made the most out of this internship and I am grateful that Social Initiative was open to having this internship remotely.

Would you recommend others to do an internship with Social Initiative?

Yes definitely! If you want to learn more about social entrepreneurship, what it is like working for a non-profit organization and experiencing an awesome and dedicated team, Social Initiative is the right place to intern.

 

Social Initiative Team

Läs mer