Sociala entreprenörer

Försäljningen av solcellslampor innebär självständighet och frihet för Isabella

Två timmar söder om staden Iringa i Tanzania finner vi det frodiga södra höglandet och byn Maduma. Den röda, bördiga jorden möjliggör för skördar av sötpotatis, rotfrukten jams, majs och solrosor. Här bor Isabella Mgaya, mamma till fyra, mormor, bonde och solcellsentreprenör sedan 2015.

9 av 10 människor på landsbygden i Tanzania saknar tillgång till elektricitet. Istället är de beroende av fotogenlampor som orsakar sjukdomar och släpper ut stora mängder koldioxid. När Isabellas dotter Aisha upptäckte Solar Sister ringde hon direkt upp sin mamma i Maduma.

– Jag visste inget om solenergi, jag hade aldrig sett det. Men min dotter tyckte det var en bra idé och föreslog att vi skulle starta upp även här i Maduma. Jag samlade ihop fler kvinnor som ville engagera sig, säger Isabella.

Solcellslampor bidrar till renare luft i hemmen och minskade koldioxidutsläpp

Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i Tanzania till att bli så kallade solcellsentreprenörer. Entreprenörerna säljer solcellslampor i byarna som bidrar till renare luft i hemmen och minskade koldioxidutsläpp. Inkomsten från försäljningen innebär frihet och självständighet för kvinnorna som investerar i bättre utbildning, näringsrik kost och hälsa för familjen.

Till en början var Isabella osäker på om försäljningen skulle lyckas. Produkterna var nya och främmande.
– Jag var inte säker på om det gick att sälja och oroade mig: Kommer någon verkligen köpa det här?

Kunderna köpte inledningsvis få solcellslampor, men i takt med växande popularitet såldes allt fler och större produkter såsom solcellslampor med kapacitet att även ladda mobiltelefonen. Idag arbetar Isabella som solcellsentreprenör där hon säljer och marknadsför ren energi till människor i sin egna by och i närliggande byar.

Försäljningen ger mer än en inkomst

Tack vare den extra inkomsten behöver Isabella och hennes söner inte längre arbeta på andras gårdar för att tjäna pengar.
– Synen på mig har förändrats allt eftersom jag har kunnat förbättra min livssituation. Jag kan köpa gödsel och får bättre och större skördar med högre avkastning, säger Isabella.

Arbetet har även stärkt Isabellas självförtroende och förändrat hennes sociala ställning i byn.
– Tidigare respekterade ingen i byn mig då jag inte hade någon man. Men nu respekterar de mig eftersom jag har en egen inkomst.

Effekterna av Isabellas försäljning sträcker sig bortom den egna familjen. I byn syns numera den lokala butiken upplyst av två solcellslampor och om kvällarna möts byborna av ett välkomnande sken från den lokala puben.

Läs mer om Solar Sister

Läs mer
Sociala entreprenörer

Sociala entreprenören Anusha stärker unga tjejer och utbildar jämställda killar i Indien

Sociala entreprenören Anusha Bharadwaj är född i Indien. Under sin uppväxt märkte hon tidigt samhällets olika förväntningar på flickor och pojkar. Nu arbetar hon för att förändra traditionella attityder, stärka unga tjejer och utbilda jämställda killar.

Många tonårsflickor i Indien fastnar i social och ekonomisk ojämlikhet

Indien är hem till 72 miljoner tonårsflickor och många saknar viktig kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Barnäktenskap är inte heller ovanligt. Flickor som gifts bort unga löper större risk att få barn tidigt och hoppa av skolan. Idag är det endast en tredjedel av alla kvinnor i Indien som förvärvsarbetar. Den onda spiralen leder till fortsatt fattigdom med social och ekonomisk ojämlikhet.

Varje flicka ska ha möjlighet att bestämma över sin framtid

Anusha kämpar för att varje flicka ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför startade hon VOICE 4 Girls, som ger tjejer kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Genom läger ledda av kvinnliga universitetsstudenter, får flickorna kunskaper om hälsa och kropp, sina rättigheter i skolan och i hemmet, säkerhet och framtidsplanering. De får även kunskaper i ledarskap, problemlösning och utvecklar sin självkänsla.

För att nå verklig förändring krävs även jämställda killar

Möjligheterna att nå verklig förändring kräver att få med sig även pojkarna. Anusha startade därmed Boys 4 Change, som är läger för killar där de får kunskaper om kroppen, puberteten och kvinnors rättigheter, samt diskuterar våld, känslor och relationer.

Efter två 10-dagarsläger syns en förändring i killarnas inställning och attityd till olika jämställdhetsrelaterade frågor. Till exempel ökade andelen killar som inte håller med om påståendet ”En bra kvinna ifrågasätter aldrig sin mans/partners åsikter” med 46% efter lägret, jämfört med innan. Det är ett steg i rätt riktning, men ett fortsatt och långsiktigt arbete krävs för att skapa en hållbar förändring.

 

Läs mer om Anusha och VOICE 4 Girls

Läs mer
Sociala entreprenörer

Socialt entreprenörskap för klimatet

Trots att världens länder har satt globala mål för att minska koldioxidutsläppen går arbetet för att nå dem för långsamt. Idag är mängden koldioxid i luften högre än vad den har varit på minst 800 000 år, enligt World Meteorological Organisation. Effekterna av våra utsläpp är synliga redan nu och kräver akuta insatser.

Vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen

Internationellt samarbete och företagens hållbara omställning genom hela värdekedjan är grunden för att minska koldioxidutsläppen. Därutöver behöver vi investera i låginkomstländer för att minska de negativa effekterna och bygga hållbara samhällen.

Klimatförändringarna är globala och påverkar oss alla, men det är de fattigaste i låginkomstländer som drabbas hårdast. Samtidigt saknar låginkomstländer ofta tillräckligt med resurser för att hantera klimatförändringarna.

Klimatkrisen en katalysator för innovation

Klimatkrisen är en av de allvarligaste utmaningarna vi står inför idag, men det ger oss samtidigt stora möjligheter att hitta nya och innovativa lösningar. Ett exempel är Social Initiative Women & Climate där företag går samman för att minska koldioxidutsläppen genom kvinnligt entreprenörskap. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att förbättra framtiden för fler.

 

Gå med i Social Initiative Women & Climate

Läs mer
Sociala entreprenörer

2020 – ett år av utmaningar och innovation

2020 har präglats av coronapandemin som härjar i världen. Särskilt allvarlig är situation för människor som lever i fattigdom och utsatthet. I Indien, Kenya, Tanzania och Uganda, där Social Initiatives samarbetspartners verkar, är det inte smittspridningen som har varit värst utan de omfattande nedstängningarna som har drabbat befolkningen hårt med stängda skolor och ökad fattigdom.

Men pandemin har också påskyndat den digitala utvecklingen. De sociala entreprenörer som vi samarbetar med har snabbt ställt om till de nya förutsättningarna och fortsätter nå ut med utbildning, sjukvård och stöd till de som behöver det allra mest.

Se vår film som sammanfattar 2020:

 

Inspireras av våra sociala entreprenörer

 

 

Läs mer
Sociala entreprenörer

Många positiva effekter när kvinnor får jobb

Arbetstillfällen för kvinnor ger många ringar på vattnet. Kvinnor investerar en stor del av sin inkomst i familjens hälsa och utbildning. Många kvinnor beskriver också hur en egen inkomst stärker deras status och roll, både inom familjen och i samhället.

När kvinnor arbetar minskar fattigdomen

Att satsa på kvinnor påverkar även barnens framtidsutsikter. Kvinnor spenderar 90% av sin inkomst på mat, sjukvård och skola för sina barn, jämfört med männens 30–40%.

Att barn får möjlighet att gå i skolan har en positiv inverkan på ett helt lands utveckling. På individnivå tjänar en utbildad flicka 25% mer när hon börjar arbeta, jämfört med en flicka som inte gått i skolan.

Stärkt status och roll inom familjen och i samhället

Kvinnor som jobbar som solcellsentreprenörer och säljer solcellslampor och energieffektiva spisar till familjer på landsbygden i Tanzania genom vår partner Solar Sister, berättar att de upplever att de blir mer respekterade och lyssnade på både inom familjen och i samhället när de har en egen inkomst. Kvinnorna anser att det är lättare att själva ta plats och uttrycka sina åsikter när de bidrar till hushållets ekonomi.

Nya kunskaper och nätverk

Genom utbildning och mentorskap får de kvinnliga entreprenörerna viktiga affärs- och ledarskapskunskaper. Försäljningen kräver att de rör sig i nya områden och pratar med nya människor, vilket ger värdefulla erfarenheter. De kvinnliga solcellsentreprenörerna jobbar tillsammans, lär sig av varandra och får ett större kontaktnät. Det leder till ett bestående nätverk av kvinnliga entreprenörer som stöttar varandra.

Vill ditt företag bidra till att skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer? Läs mer om vårt nya samarbete Social Initiative Women & Climate.

Social Initiative Women & Climate

Läs mer
Sociala entreprenörer

De arbetar i frontlinjen av covid-19

Coronapandemin har medfört stora ansträngningar och utmaningar för vårdpersonal runt om i världen. I Kenya jobbar vårdpersonalen hos Lwala Community Alliance i frontlinjen av pandemin. De är på plats i byarna, ser till att familjerna får information om covid-19, hur man kan skydda sig och ser till att de med symptom får vård.

Community Health Workers ger råd och vård till familjer i byarna

Lwala Community Alliance, vars syfte är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i Kenya, arbetar bland annat med att rekrytera och utbilda kvinnor från byarna som historiskt sett har hjälpt gravida kvinnor att föda hemma. De utbildade kvinnorna – s.k. Community Health Workers – rör sig ute i byarna och gör hembesök. De ser till att de gravida kvinnorna föder på sjukhus eller vårdcentraler, följer upp och säkerställer att barnen vaccineras, utbildar familjerna i hygien och kostlära, diagnosticerar och remitterar eller i vissa fall behandlar enklare sjukdomstillstånd.

Förtroende viktigt för att nå ut med information

Under coronapandemin har Community Health Workers kommit att spela än ännu viktigare roll. Genom Lwala har de fått utbildning i vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man bäst skyddar sig. Till exempel visar de familjerna hur man bygger enkla stationer för handtvätt.

Tack vare det förtroende som kvinnorna byggt upp med människorna i byarna har Lwala nått ut med den viktiga informationen till byborna. Lwala använder även radio och massutskick av sms för att nå ut med information till över 1 miljon människor på landsbygden i västra Kenya.

Fortsätter vårda

Genom att vidta åtgärder, exempelvis att ringa till familjerna innan hembesök för att säkerställa att alla är friska, hålla avstånd och bära skyddsutrustning, har Lwalas personal kunnat fortsätta arbetet i byarna även under pandemin.

Lwala fokuserar på att skydda vårdpersonalen, minska spridningen av viruset, upprätthålla befintlig vård och skydda de mest utsatta från socioekonomiska chocker.

Bidrar med kunskap och erfarenhet på alla nivåer

Lwala arbetar på alla nivåer – lokal, regional, nationell och global – för att bidra i kampen mot covid-19. Organisationen medverkar i globala nätverk och arbetar på nationell nivå för ett mer effektivt arbete mot covid-19 på lokal nivå i hela landet. Bland annat har man bidragit till nationella riktlinjer och policydokument för åtgärder med anledning av pandemin.

Social Initiative stöttar, genom partnerskap med Impilo och privatpersoner, Lwala att skala upp sin verksamhet. Under pandemin har medarbetarna på Impilo samlat ihop extra bidrag för att stötta Lwala ytterligare. Social Initiative arbetar aktivt med Lwala och följer utvecklingen noga.

 

Läs om hur Solar Sister i Tanzania arbetar under coronapandemin

Läs mer
Sociala entreprenörer

Solcellslampor viktiga för minskade koldioxidutsläpp

En miljard människor lever utan tillgång till elektricitet. De flesta använder fotogenlampor för att lysa upp sina hem.

Fotogenlampor farliga för både hälsa och klimat

Fotogenlampor är dyra i drift och orsakar 190 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar utsläpp från 50 kolkraftverk. Att elda med fotogen ger också allvarliga effekter på människors hälsa. Användningen av fotogenlampor och matlagning över öppen eld orsakar fyra miljoner för tidiga dödsfall varje år.

Solcellslampor en del av lösningen

Om varje hushåll i Afrika söder om Sahara bytte ut en fotogenlampa mot en solcellslampa skulle koldioxidutsläppen minska med nära 100 miljoner ton. Det motsvarar en insats så stor som att plantera 1,5 miljarder träd och låta dem växa upp under tio år.

Ökad användning av solcellslampor gör att skolbarn lättare kan läsa läxor även när solen gått ner. Det bidrar också till en hälsosammare hemmiljö och minskar risken för bränder och förgiftningar orsakade av fotogen.

Sociala entreprenörer ser till att solcellslamporna når familjerna

Social Initiative samarbetar med sociala entreprenörer som ser till att solcellslamporna når familjer utan elektricitet. Tillsammans med våra partners har vi bidragit till att 140 000 människor har fått tillgång till solcellsbelysning samtidigt som vi minskat koldioxidutsläppen med 21 000 ton.

Vill ditt företag bidra i arbetet för en hållbar omställning? Läs mer om vårt nya samarbete Social Initiative Women & Climate.

Social Initiative Women & Climate

Läs mer
Sociala entreprenörer

Skyddsutrustning och radio till kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania

Coronapandemin för med sig en lång rad utmaningar. Vi lyfter nu några exempel på hur pandemin påverkar de sociala entreprenörer vi samarbetar med och hur partnerskap kan göra det möjligt att fortsätta nå människor som lever under fattiga och utsatta förhållanden.

Sprider solcellsbelysning i byarna

Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i Tanzania till att bli så kallade solcellsentreprenörer. De säljer solcellslampor i byarna som bidrar till renare luft och minskade koldioxidutsläpp samtidigt som kvinnorna får en inkomst som inte bara innebär frihet och självständighet, utan också en bättre framtid för hela familjen.

Svårt med försäljningen under pandemin

Solcellsentreprenörerna går eller cyklar runt i byarna för att träffa potentiella kunder. Coronavirusets spridning gör det osäkert för kvinnorna att fortsätta besöka familjer i byarna då de riskerade att både bli smittade av viruset själva och att sprida det vidare. 70% av entreprenörerna uppger att covid-19 har påverkat deras affärer negativt, eftersom de inte längre kan röra sig som vanligt.

”Jag har inte möjlighet att gå ut för att försörja mig själv och familjen. Att ha det som krävs för att skaffa en inkomst, men inte kunna, är hjärtskärande”, säger en social entreprenör hos Solar Sister.

Entreprenörerna uppger också att de statliga stöd som rullats ut i spåren av pandemin sällan når hela vägen ut till människorna i byarna på landsbygden.

Genom samarbete får entreprenörerna tillgång till skyddsutrustning och radio

Tack vare partnerskap med Social Initiative, Fagerhult och Nordic Capital har Solar Sister fått tillgång till skyddsutrustning och solcellsdrivna radioapparater.

Skyddsutrustningen gör det möjligt för entreprenörerna att fortsätta arbeta och få en nödvändig inkomst till sina familjer, utan att sprida viruset. Genom de solcellsdrivna radioapparaterna får kvinnorna uppdaterad information via nyheter och andra radiosändningar, och de kan även ladda sina telefoner så att de till exempel kan kontakta vården vid behov.

 

Läs om hur Door Step School i Indien anpassat sin verksamhet

Läs mer
Sociala entreprenörer

Tillgång till teknologi en förutsättning för fortsatt skolgång

Fler än 160 länder världen över har under coronapandemin stängt sina skolor för att begränsa smittspridning. FN uppskattar att 1,5 miljarder barn och unga påverkas av skolstängningarna. Aldrig tidigare har så många barn varit hemma istället för i skolan samtidigt.

Stängda skolor drabbar fattiga och utsatta familjer extra hårt

För många innebär stängda skolor utebliven undervisning och lärande. Det drabbar de fattigaste och mest utsatta familjerna extra hårt. FN:s utvecklingsorgan UNDP uppskattar att 60% av grundskoleeleverna i världen har varit utan utbildning under våren 2020. Anledningen är att de inte har tillgång till en dator hemma, och i många fall inte heller tillgång till internet.

I länder i Afrika söder om Sahara är det så många som 86% av eleverna som inte har en dator hemma, och 82% saknar tillgång till internet.

Tillgång till teknologi allt viktigare framöver

Under coronapandemin har det visat sig att tillgång till teknologi är nödvändigt för fortsatt skolgång, och i längden för den globala utvecklingen. Även under normala omständigheter har både tillgången till teknologi och IT-kunskaper stor betydelse för människors utveckling. Genom digitala hjälpmedel för utbildning kan elever lära sig mer effektivt och IT-kunskaper är många gånger en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Idag finns dock ett stort teknik/IT-gap mellan fattiga och rika.

Möjligheter att skaffa datorvana och IT-kunskap

Flera av de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med fokuserar på att överbrygga det här gapet genom att utbilda och göra det möjligt för fler människor i fattiga områden att använda digitala verktyg.

Exempelvis driver Door Step School i Indien elva datorcenter som ger 3 600 barn i slummen möjlighet att lära sig att använda en dator, något de inte kan göra hemma. Women in Technology Uganda utbildar unga kvinnor inom IT med målet att de ska få en anställning eller starta egna företag, och skolan Uganda Rural Development Training håller just nu på att bygga ett ICT-labb på campus för att flickor från fattiga familjer i Uganda ska få möjlighet att utveckla sina IT-kunskaper.

Det här skapar förutsättningar för fler människor att ta del av information, komma in på arbetsmarknaden och i längden förbättra sin livssituation.

 

Läs mer om våra sociala entreprenörer

Läs mer
Sociala entreprenörer

Innovativa lösningar i spåren av covid-19: Door Step School i Indien

Coronapandemin för med sig en lång rad utmaningar. Vi lyfter nu några exempel på hur de sociala entreprenörer vi samarbetar med anpassar sina verksamheter för att fortsätta nå sina målgrupper och bidra till förändring i samhället, trots pandemin.

Door Step School i Mumbai ger barn i slumområden utbildningsstöd som ger dem förutsättningar att klara sin skolgång. Door Step School ställde snabbt om sin verksamhet för att fortsätta nå barnen i slumområdena även under de nedstängningar som följt av coronapandemin.

Över 4000 läxuppgifter och 35 utbildningsfilmer

Det visade sig att många barn har tillgång till en mobil via sina föräldrar eller grannar. Door Step School har satt upp över 100 klassvisa WhatsApp-grupper där lärarna delar utbildningsmaterial, läxor och videos så att barnens lärande inte ska stanna av. På två månader har lärarna skapat över 4 000 läxuppgifter och 35 filmer.

Barnen gör läxorna och deras föräldrar spelar in filmer eller tar bilder som visar att de gjort läxan.

 

Fortbildning för lärare och stöd av engelskspråkiga volontärer

Lärarna på Door Step School får fortbildning en halvdag i veckan via Zoom. Door Step School har också passat på att utbilda både lärare och familjerna i hur man skyddar sig mot covid-19. Med så många som arbetar hemifrån, har Door Step School tagit tillfället i akt att skapa ett program där elever som normalt går i Door Step Schools engelskaklasser får stöd av en engelskspråkig volontär digitalt.

Läsplattor med engelskalektioner

Just nu håller Door Step School på att se om de kan köpa in läsplattor med engelskalektioner som kan cirkuleras mellan barnen med hjälp av deras lärare. Dessa kan vara en bra investering, inte bara i nuläget, utan även för eventuella framtida nedstängningar.

 

Läs om hur WISER i Kenya anpassat sin verksamhet

Läs mer
  • 1
  • 2