Hon återvände till sin by för att förbättra framtiden för masaiflickor

Kakenya Ntaiya hade alltid drömt om att bli lärare. När hon var fem år gammal valdes hennes blivande man ut. När hon fyllde 12 år förbereddes hon för att genomgå den traditionella omskärelsen för att sedan giftas bort och därmed sluta skolan. Drömmen att bli lärare var inte längre möjlig. Mot alla odds lyckades hon övertala sin pappa att låta henne gå kvar i skolan förutsatt att hon lät sig könsstympas.

Kakenya gick klart skolan, fick stipendium för universitetsstudier i USA, doktorerade och fick jobb på FN i New York. Där beslutade hon sig för att resa tillbaka till sin hemby för att ge andra unga flickor en chans att studera. Hon startade en skola – Kakenya’s Centre for Excellence. Det är en internatskola för masaiflickor där de i en trygg miljö utan att riskera könsstympning får en möjlighet att utbilda sig. Traditionen att könsstympa sina unga döttrar och sedan gifta bort dem ligger djupt rotad hos masaierna, där endast hälften av flickorna börjar skolan. Detta vill Kakenya ändra på.

Social Initiative hjälper skolan att göra det möjligt för ännu fler unga masaiflickor att skapa sig en bättre framtid. Just nu bygger vi ut skolan för att kunna erbjuda flickor en plats redan från första klass och hela vägen upp till gymnasiet.

Under 2019:

0% av flickorna på skolan har könsstympats
0% av flickorna i skolan har
hoppat av
100% av flickorna på skolan gick vidare till gymnasiet
image
image
image