Kvinnligt entreprenörskap sprider solceller på landsbygden i Tanzania

9 av 10 människor på landsbygden i Tanzania saknar tillgång till elektricitet. Hemmen lyses upp med enkla fotogenlampor, som orsakar sjukdomar, släpper ut koldioxid och inte ger mer ljus än en cigarettändare. Den sociala entreprenören Katherine Lucey har tidigare arbetat med storskaliga energiprojekt för banksektorn. Hon bestämde sig för att använda sin erfarenhet till att stärka kvinnors roll genom entreprenörskap och ren energi och på det sättet minska koldioxidutsläppen. 2010 startade hon därför Solar Sister.

Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i Tanzania till att bli så kallade solcellsentreprenörer. Entreprenörerna säljer solcellslampor i byarna som bidrar till renare luft i hemmen, minskade koldioxidutsläpp och som även minskar familjers utgifter för fotogen. Dessutom får barnen bättre möjlighet att göra sina läxor när det har blivit mörkt. Inkomsten från lamporna innebär frihet och självständighet för kvinnorna som investerar i bättre utbildning, näringsrik kost och hälsa för familjen. För vissa innebär det en start på ett större entreprenörskap, med flera anställda.

Social Initiative har samarbetat med Solar Sister sedan 2015. Tillsammans med några av våra uppdragsgivare har vi gjort det möjligt för Solar Sister att expandera verksamheten till nya delar av Tanzania och därmed skapa fler entreprenörer och öka tillgången till energieffektiv belysning.

Samarbetet har lett till:

550 rekryterade och utbildade Solar Sisters
21 000 ton minskade
koldioxidutsläpp
140 000 fattiga människor har fått tillgång till solcellsbelysning
image
image
image
image