Innovativ pedagogik ger fattiga barn nya möjligheter

Liz och Sunil Mehta startade Muktangan 2003 för att ge elever från fattiga familjer i Mumbai en utbildning på engelska med hög kvalitet. De fick tillstånd av kommunen att ta över och driva sju kommunala skolor i närheten av ett slumområde där eleverna bor. Skolorna har elever från förskoleklass till årskurs 10 och all undervisning är på engelska.

Muktangans pedagogik utgår från den kunskap och kompetens som behövs för att klara sig bra på 2020-talet. Muktangan följer den statliga läroplanen, men pedagogiken är innovativ och ovanlig i jämförelse med andra skolor i Indien. Barnen läser sig inte bara till kunskap utan får även använda kunskapen och utforma sina egna projekt för inlärning. För att lyckas med detta har skolorna en hög lärartäthet med endast 12 barn per lärare.

För att kunna använda och sprida den innovativa pedagogik de utvecklat valde de att även starta sin egen lärarutbildning. De rekryterar lärarstudenter i de utsatta områdena där deras elever bor – främst kvinnor som helst ska ha gått klart gymnasiet. Lärarutbildningen är tre år och innefattar teoretisk utbildning och framförallt praktisk erfarenhet genom att vara hjälplärare i skolorna. Idag vidareutbildar Muktangan även lärare på andra kommunala skolor i modern pedagogik.

Social Initiative hjälper Muktangan att utveckla sin effektmätning så att de kan följa hur det går för eleverna på längre sikt.

Under 2019:

3 760 barn gick på
skolorna
93% av eleverna klarade slutexamen i åk 10 jämfört med snittet i Mumbai på 53%
86% av eleverna läste vidare på högskola
image
image